Antioxidatieve werking van C60

De eerste test van C60

anti-oxidatieve werking C60
Beschrijving anti-oxidatieve werking

Om de veiligheid van C60 voor levende organismen vast te stellen, hebben professor Fathi Moussa en Tarek Baati (Universiteit Parijs, gepubliceerd april 2012) een uitgebreide proef gedaan met ratten. Er werd een steeds hogere dosis C60 toegediend om de dodelijke hoeveelheid te ontdekken. Maar in plaats van die te vinden, liet het onderzoek een heel andere uitkomst zien.

Zo leefden sommige ratten dubbel zo lang maar er kwam ook een opvallende werking van C60 boven water.

De  antioxidatieve werking van C60

Wie zich serieus bezig houdt met gezondheid weet waarschijnlijk wel dat antioxidanten bijdragen tot een goede gezondheid.

Eerst maar even vaststellen wat antioxidanten eigenlijk zijn.
Het woord ‘antioxidant’ betekent ‘tegen oxidatie’
Tijdens het verbrandingsproces (oxidatie) van mens en dier ontstaan vrije radicalen.
Dit zijn agressieve stoffen die schade kunnen aanrichten aan weefsels en organen en het kan in ernstige gevallen de celdeling ontregelen.
Antioxidanten zijn in staat deze vrije radicalen te neutraliseren waardoor schade aan de weefsels voorkomen kan worden.

C60 is een zeer sterk antioxidant gebleken. Een product dat heel effectief vrije radicalen en andere schadelijke stoffen, zoals zware metalen, uit het lichaam verwijdert.

Het onderzoek van professor Moussa toont aan dat C60 een belangrijke rol kan spelen in de behandeling van alle ziektes die veroorzaakt worden door oxidatieve stress, zoals dementie, de ziekte van Parkinson maar ook andere aandoeningen die ontstaan ten gevolgen van slijtage.

Om de eigenschappen van C60 op levende wezens te onderzoeken, werden gedurende het onderzoek 18 ratten verdeeld in drie gelijke groepen. Een groep kreeg normale voeding. Bij de tweede groep werd olijfolie aan het voedsel toegevoegd en een derde groep werd gevoed met normale voeding waarbij extra C60 in olijfolie werd toegevoegd.

Het uitzonderlijke resultaat van deze test was dat de zes ratten van de C60-groep gemiddeld 63% *) langer leefden dan de controle groep!  Omdat C60 het enige verschil was met wat de overige ratten te eten kregen, bleek  hieruit duidelijk dat de antioxidatieve werking van C60 het leven van de ratten aanzienlijk verlengde. Wat voor ratten geldt, geldt mogelijk ook voor andere levende wezens!

Dit onderzoek is het startschot voor vele nieuwe onderzoeken geworden. Er wordt nu nader onderzoek gedaan naar andere biomedische toepassingen van C60. Wat we tot op heden hoorden is al erg veelbelovend! C60 zou wel eens een doorbraak kunnen betekenen in de strijd tegen het verouderingsproces.

*) Op YouTube en op de nodige blogs wordt gesproken van 90% langer leven. Deze mensen hebben niet de moeite genomen de gecorrigeerde publicatie te lezen. De correctie was nodig omdat de proef startte met ratten die reeds 10 maanden oud waren en dat was in de grafiek niet bij de proefduur geteld. Mediaan 22 maanden vs mediaan 42 maanden levert 90% op maar 32 (22+10) vs 52 (42+10)  levert een kleine 63% levensduurverlenging op. Geen 90% dus, maar menigeen zou blij worden van 63% ouder worden.

 

Noot: (Mediaan, In de statistiek is de mediaan het midden van een verdeling of gegevensverzameling; de mediaan is een centrummaat. De verzameling kan een concrete populatie of een steekproef zijn, bestaande uit ordinale gegevens. Met midden wordt het middelste element in de verdeling of de geordende verzameling bedoeld.)