De anti-tumor werking C60

anti-tumor werking C60
Beschrijving anti-tumor werking C60

Het onderzoek met de ratten van Prof. Moussa bestond uit 3 groepen ratten waarvan er 2 groepen geen C60 kregen. Deze ratten stierven binnen de verwachte periode (mediaan 32 maanden). Een aantal van deze dieren stierf aan kanker, wat gebruikelijk is bij ratten.

Ook hier was de uitslag verrassend! De zes ratten die C60 olijfolie toegediend gekregen hadden, kregen helemaal geen kanker. Ze werden helemaal niet ziek! Zelfs toen deze ratten een zwaar kankerverwekkend gif ingespoten kregen hadden, overleefde ze dat. C60 neutraliseerde de schadelijke stoffen, die uiteindelijk door het lichaam werden afgevoerd! Hiermee werd aangetoond dat C60 een belangrijke anti-tumor werking heeft en een belangrijke rol kan gaan spelen in het bestrijden van kanker(cellen). Het spreekt dan ook voor zich dat deze koolstofverbinding sterk in de belangstelling staat in het kankeronderzoek.

Op geen enkele manier kon vastgesteld worden dat de ratten negatieve gevolgen ondervonden van het gebruik van C60. Het onderzoek liet zien dat C60 na tientallen uren nadat het was opgenomen, weer uit het rattenlichaam verdween.

De vele tests tonen die na deze eerste uitgevoerd werden, tonen verder aan dat, behalve in het onderzoek naar kanker, C60 een belangrijke rol kan spelen in de behandeling van alle ziektes die veroorzaakt worden door oxidatieve stress, zoals dementie, de ziekte van Alzheimer, Parkinson en vele andere aandoeningen die ontstaan ten gevolge van slijtage.