Onderzoek

Inleiding

C60 koolstof molecuul

De eerste onderzoeker die de gunstige eigenschappen van C60 aantoonde met een rattenproef was Prof. Fathi Moussa die samen met Tarek Baati op de Université Paris Sud. Zijn ratten kregen geen kanker ondanks dat er een zwaar kankerverwekkend gif bij ze werd ingespoten. Bovendien leefden de ratten 63% (mediaan waarde) langer dan normaal.

Alleen de werking van C60 verklaarde hoe de ratten dit konden overleven. Daarna volgde een golf van nieuwe onderzoeken naar dit veel belovende molecuul waarvan we een aantal relevante onderzoeken citeren op de pagina publicaties.

Een van de onderzoeksdoelen was het vaststellen of C60 giftig is. De onderzoekers hebben vast kunnen stellen dat het veilig is omdat geen enkele hoeveelheid C60 de gezondheid van de ratten negatief beïnvloedde. Hieronder een interview uit 2012 toen het onderzoek net gepubliceerd was.